Licencja na przewozy

Kompania ″Tu-tell″ ma licencję na przewozy, która jest koniecznym dokumentem dla przewozu ładunków transportowymi samochodowymi środkami, ładownością ponad 500 kg i wydaje się Licencjonującym organem, którym w tym wypadku występuje Ministerstwo transportu i komunikacji Republiki Białoruś. Licencjobiorca zobowiązany przeprowadzać jak przedrejsowe przeglądy technicznego stanu samochodu, tak i medyczny przegląd kierowców. Licencja wydaje się tylko o pełnej odpowiedniości poziomu fachowego przygotowania tym wymogom, które ustawodawstwo ustala dla samochodowych przewozów ładunków.

Świadectwo o państwowej rejestracji

Firma ″Tu-tell″ — zarejestrowana komercyjna organizacja i ma świadectwo o państwowej rejestracji..

Świadectwo o państwowej rejestracji — oficjalny dokument, będący gwarantem odpowiedniości wszystkim sanitarnym i higienicznym normom, jedynym dla państw członkowskich Celniczego związku(Rosji, Białorusi, Kazachstanu) dowolnego towaru co przeszło państwową rejestrację.