Historia firmy

Firma ″Tu-tell″ dziś nie przypadkowo oświadcza o się, jak o firmie, co zajmuje się właśnie międzynarodowymi przewozami ładunków. rzecież my nie tylko mamy stałych partnerów w Rosji i Polsce, ale i szeroko znane swoją kompetencją we wszystkich europejskich krajach.

Zacząwszy swoją działalność w 1996 w jakości transportowy-wyprawy przedsiębiorstwa pod kierunkiem przedsiębiorcy Dmytra Wiktora Тутова przed 2003 rok kompania urosła do Unitarnej części transportowy-wyprawy przedsiębiorstwa. Mając w rozporządzeniu własnym transportem od 10 do 120 m3 i ładownością od 1.5 tony do 20 tony, kierownictwo firmy odczuło konieczność wydzielić wyprawa dział firmy do samodzielnej prawną strukturę z szerszymi możliwościami dla wzrostu, wprowadzenia nowych kierunków rozwoju i operatywnego rozwiązania dowolnych pytań.

Dla produkcyjnej pracy były wyposażone w pojemność 2 biura do 33 osób. Lecz w związku z zdekompletowanym miejscem rozmieszczenia biur powstała konieczność w stworzeniu jedynego nowego etatu. Toż w sierpniu 2013 roku było otwarte zmodernizowane, przewidziane na 40 pracowników biuro wyposażony technologiami za ostatnimi wymogami i co odpowiada wysokim standardom organizacji wyprawa-logistycznej działalności.

″Tu-tell″ — to przewozy ładunków po całym świecie, dowolnych ładunków na dowolną odległość.

Nasza firma — to rozkaz fachowców wysokiego poziomu, co jest mające ogromne doświadczenie pracy w obwodzie przewozów ładunków. Większość naszych fachowców jest władcami fachowych certyfikatów z różnych kierunków transportowego biznesu.

Z 2008 roku po dzień obecny ″Tu-tell″ proponuje pełny kompleks usług z przewozu zbornych i kompletnych ładunków wszystkimi rodzajami transportu. Dostawa drobnych partii zbornych ładunków organizuje się optymalnymi sposobami po głębokiej analizie zamówienia i tylko za pomocą indywidualistycznego podejścia do każdego ładunku. Proponuje się możliwość konsolidowania w Polsce, optymalne trasy i terminy dostawy.

W 2011 roku kompania podała oświadczenie na rejestrację swojego towarowego znaku. W lutym 2014 rokowi towarowy znak był oficjalnie zarejestrowany Narodowym centrum intelektualnej własności odpowiednio do Prawa Republiki Białoruś ″O towarowych znakach i znakach obsługi″.

Z 2014 roku ″Tu-tell″ jest asocjowanym członkiem Asocjacji Międzynarodowych Ekspedytorów i Logistyki ″БАМЭ″

PHPU ″Tu-tell″ ma długą i pokazową drogę kształtowania się i doskonalenia. Toż dewizą naszej kompanii jest fraza: ″Pewność i Jakość — strategia, sprawdzona czasem″